Fri frakt i hela Sverige!

De sju chakran


De sju chakrorna är energicentra som finns i kroppen enligt den indiska traditionen. Varje chakra är associerad med olika aspekter av vårt fysiska, emotionella och andliga välbefinnande. Här är en översikt över varje chakra:

 

1. Rotchakrat (Muladhara): Detta chakra är beläget vid basen av ryggraden, nära bäckenbotten. Det representerar vår grundläggande överlevnad och är kopplat till vår fysiska kropp, stabilitet, trygghet och grundläggande behov som mat, tak över huvudet och överlevnad. När rotchakrat är i balans känner vi oss jordade och stabila.

2. Sakralchakrat (Svadhisthana): Detta chakra finns i nedre delen av magen, strax under naveln. Det är kopplat till vår kreativitet, sexualitet, passion och njutning. Det hjälper oss att uttrycka oss själva och uppleva glädje i livet. När sakralchakrat är i balans känner vi oss inspirerade och kreativa.

3. Solar Plexus-chakrat (Manipura): Detta chakra sitter strax över naveln i området mellan revbenen. Det är kopplat till vår självkänsla, självförtroende, personliga makt och självkontroll. Det hjälper oss att ta beslut och agera på ett självständigt sätt. När solar plexus-chakrat är i balans känner vi oss självsäkra och har en stark känsla av identitet.

4. Hjärtchakrat (Anahata): Detta chakra finns i bröstet, nära hjärtat. Det representerar kärlek, medkänsla, empati och relationer. Det hjälper oss att ge och ta emot kärlek och skapa harmoniska relationer med andra. När hjärtchakrat är i balans känner vi oss öppna, kärleksfulla och förlåtande.

5. Halschakrat (Vishuddha): Detta chakra sitter i halsen och är kopplat till kommunikation, sanning och uttryck. Det hjälper oss att uttrycka våra tankar och känslor på ett ärligt och autentiskt sätt. När halschakrat är i balans känner vi oss fria att uttrycka oss och har en klar och ärlig kommunikation.

6. Tredje ögat-chakrat (Ajna): Detta chakra sitter mellan ögonbrynen, i pannan. Det representerar intuition, insikt och klarsynthet. Det hjälper oss att få inre visdom och förståelse för vår inre vägledning. När tredje ögat-chakrat är i balans känner vi oss intuitiva och har en klar inre syn.

7. Kronchakrat (Sahasrara): Detta chakra finns på toppen av huvudet och representerar vår andliga anslutning, medvetenhet och enhet. Det hjälper oss att uppleva en djupare mening med livet och känna oss anslutna till något större än oss själva. När kronchakrat är i balans känner vi oss upplysta och i harmoni med universum.

 

 

Enligt vissa andliga och holistiska traditioner tror man att kristaller och ädelstenar kan påverka energiflödet i kroppen och därigenom hjälpa till att balansera och öppna upp chakrorna. Detta koncept bygger på idén att kristaller och ädelstenar har unika energifrekvenser och egenskaper som kan samverka med våra egna energifält.

För att använda kristaller och ädelstenar för att öppna upp chakrorna kan man placera dem på eller runt det specifika chakrat som man vill balansera eller bära dem som smycken. Varje chakra anses ha en specifik kristall eller ädelsten som är särskilt kopplad till det. Till exempel kan ametist anses vara kopplad till det tredje ögat-chakrat och rosenkvarts till hjärtchakrat.

Det sägs att kristallernas energi kan hjälpa till att lösa upp blockeringar och obalanser i chakrorna, främja energiflödet och stödja helande och välbefinnande.

100% nöjda kunder
Vi tar hand om dina djur
Alltid gratis leverans